/ Data Science

วันนี้วัน palindrome

วันนี้คือวันที่ 2 เดือน 2 ปี 2020 ถ้าเขียนตัวเลขวันเดือนปีต่อกัน จะได้เป็น 02022020 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่เรียกว่า palindrome

Palindrome คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่ไม่ว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน เช่นเลขวันที่วันนี้ 02022020 ถ้าเราอ่านตัวเลขทีละตัวจากขวามาซ้ายก็จะได้ตัวเลขที่เรียงตามลำดับเหมือนเดิม

วันที่ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จะเกิดขึ้นครั้งถัดไปในอีก 101 ปีข้างหน้า ซึ่งคือวันที่ 12 เดือน 12 ปี 2121 หรือ 12122121

แล้วชุดตัวเลข palindrome นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง

เลข palindome เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านพันธุกรรม ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านชีววิทยาด้วยในการทำความเข้าใจ แต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและง่ายกว่านั้นมาก

เรื่องหลอกลวงในตำนาน

มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงต่อๆกันมา คือในสถานการณ์ที่เราโดนคนร้ายบังคับให้กดเงินที่ตู้ ATM เราสามารถกด PIN ย้อนกลับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ตำรวจได้ เช่น สมมุติ PIN ของเราคือ 123789 เราก็กด 987321 เพื่อส่งสัญญาณให้ตำรวจมาช่วยเรา

แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง สามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆด้วยการลองไปกดดู แล้วจะพบว่าไม่เกิดอะไรขึ้น แต่เราสามารถรู้ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ make sense เพียงแค่เรารู้จักเลข palindrome

ในการตั้ง PIN เราสามารถตั้งเป็นตัวเลข palindrome ได้ เช่นตั้งว่า 123321 หรือ 111111 ซึ่งทำให้เรามีเลข PIN กลับด้านเหมือนกับเลข PIN ปกติ ดังนั้นทุกครั้งที่เรากดเงิน เราต้องกด PIN เดียวกับที่ใช้เรียกตำรวจด้วย

ถ้าลองคิดไตร่ตรองจะพบว่าการใช้ตัวเลขที่กลับด้านเป็นวิธีสื่อสารพิเศษนั้นไม่ make sense เพราะการมีอยู่ของเลข palindrome

สวัสดีวัน palindrome 02022020

วันนี้วัน palindrome
Share this

Subscribe to Code on the Hill