/ Artificial Intelligence

ดัชนีการเติบโตของวงการ AI ในปี 2019

Human-Centered AI Institute จากมหาวิทยาลัย Stanford ได้ออกรายงานดัชนีการเติบโตของ AI ในโลกประจำปี 2019 ซึ่งมีตัวชี้วัดในหลายด้าน ทั้งในด้านปริมาณงานวิจัย ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค การลงทุน การศึกษา และอื่น ๆ

ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่างประเด็นที่น่าสนใจบางประการจากรายงานดังกล่าว

  1. นับจากปี 1998 เป็นต้นมา มีงานวิจัยทางด้าน AI ที่ผ่านการรีวิวและได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 4 เท่า โดยมาจากนักวิจัยในประเทศจีนมากที่สุด
  2. ในปี 2019 ห้าประเทศที่มีอัตราการเติบโตในการจ้างงานด้าน AI สูงสุดเทียบกับปี 2015 คือสิงคโปร์ บราซิล ออสเตรเลีย แคนาดา และอินเดีย
  3. ในสหรัฐอเมริกา อัตราการจ้างงานด้าน AI เพิ่มขึ้น จาก 0.26% ในปี 2010 เป็น 1.32% ในปี 2019 โดยคิดเทียบกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครทั้งหมดในประเทศ
  4. ในปี 2019 การลงทุนด้าน AI ในภาคเอกชน มีมูลค่ารวมกัน 7 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนกับบริษัทกลุ่ม startup
  5. รถยนต์ไร้คนขับคือ AI ที่ได้รับเงินลงทุนมากที่สุด อันดับสองตามมาด้วยการแพทย์ และการรู้จำใบหน้า (Facial Recognition) เป็นอันดับสาม
  6. จากการสำรวจในปี 2019 พบว่า 58% ของบริษัทขนาดใหญ่ใช้ AI อย่างน้อยในหนึ่งหน่วยธุรกิจของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 47% ในปี 2018
  7. นักเรียน PhD ด้านคอมพิวเตอร์ในอเมริกาเหนือ เลือกเรียนและทำวิจัยด้าน AI มากที่สุด มากกว่าสองเท่าของ Computer Security ซึ่งเป็นหัวข้อที่นิยมเป็นอันดับสอง
  8. นักศึกษาที่จบปริญญาเอกด้าน AI ในสหรัฐอเมริกาเลือกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ทำงานในบริษัท มากกว่าเลือกไปทำงานด้านการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์ ถึงสองเท่า

ดูรายงานฉบับเต็มได้จาก link นี้
https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf

ดัชนีการเติบโตของวงการ AI ในปี 2019
Share this

Subscribe to Code on the Hill